Home

Stichting GOOD ROEMENIE is opgericht in 1992 met als doel het verlenen van materiele en immateriele hulp aan hen die dit nodig hebben in Roemenie.

Op deze website kunt U lezen wat we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd en wat de huidige projecten zijn.

We hopen met deze site Uw interesse voor onze stichting en voor onze doelgroepen in Targoviste en omgeving te wekken.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 41051518 en het RSIN is 815804593

Comments are closed.